Botanika

Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Od:

Jméno a příjmení : ………………………………………………………..

Adresa : ……………………………………………………….

Telefon, e-mail : ……………………………………………………….Komu:

BOTANIKA s.r.o.

IČ: 26267900 DIČ : CZ26267900

Adresa : Slezská 2000,738 01 Frýdek-MístekOznámení o odstoupení od kupní smlouvy

V ………….. … dne……….Vážení,

dne ……………. jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu http://www.ikebana.cz/ s Vámi uzavřel/a/ kupní smlouvu, jejímž předmětem byly květiny /řezané, hrnkové či jiné zboží/.Tyto květiny či jiné zboží sem převzal/a/ dne ……………..… .

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj.typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a/ jsem se využít svého práva podle ust. § 1829 odst.1 ve spojení s § 1818 zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a tímto Vám oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Květiny či jiné zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …………… Kč a dále …………..Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………………………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.S pozdravem


………………………………..

/vlastnoruční podpis/Příloha: kopie kupního dokladu