Botanika

Jak pečovat o květiny?

Aby Vám květiny ve váze dlouho vydržely, je potřeba dodržet několik základních pravidel:

  1. Připravte si dokonale čistou vázu nebo jinou nádobu, do které chcete vložit květiny.
  2. Napusťte vodu (nepoužívejte ledovou) a nechte ji chvíli odstát.
  3. Přidejte do vody výživu pro řezané květiny, dbejte na správné dávkování.
  4. Konce stonků rostlin seřízněte dlouhým šikmým řezem a ihned vložte do vody, zaschlé stonky hůře přijímají vodu.
  5. Odstraňte listy, které jsou pod hladinou vody. Jejich zahnívání ve vodě by totiž urychlilo vadnutí rostlin.
  6. Nevystavujte květiny přímému slunečnímu záření, chraňte je před zdroji tepla (topení, lampa) a velkými výkyvy teplot.
  7. Neumisťuje v blízkosti květin zralé ovoce, uvolňuje etylén, který urychluje dozrávání a tudíž vadnutí rostlin.
  8. Pravidelně zařezávejte konce rostlin a vyměňujte vodu ve váze (optimálně jednou za 2 – 3 dny).